Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2014

404nolove
404nolove
Reposted fromhoneybunny honeybunny

March 13 2014

404nolove
6670 7f56 390
Reposted fromblaackcoffee blaackcoffee viamems mems

February 21 2014

404nolove
0736 d01e 390
Reposted fromte-quiero te-quiero viadusielecc dusielecc

February 02 2014

404nolove
i nagle uświadamiasz sobie, że nie potrafisz bez niego żyć, bez uśmiechu, najpiękniejszych oczu, idealnego zapachu, ciała które znasz na pamięć, bez ciepłego głosu... bez niego 
Reposted fromimyours imyours

January 01 2014

404nolove
Prawdziwa miłość to nie związek idealny, lecz taki związek pełen kłótni i godzenia, łez i uśmiechów, i pomimo że ma się dość, że jest ciężko, nie poddajesz się, bo wiesz że z TĄ osobą jesteś szczęśliwszy niż z kimkolwiek innym.
— usłyszane.
Reposted fromniewychamowanee niewychamowanee viakaps kaps

December 16 2013

404nolove
8228 f87a 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viabadalena badalena

December 06 2013

404nolove
Kochanie moje, nie wiem, co Ci pisać, co Ci powiedzieć, aby Ci było łatwiej, i co Ci powiedzieć, abyś uwierzyła i abyś myślała, że już jestem z Tobą. Nigdy nie myślałem, że będę Cię tak kochać, jak Cię kocham, i że tyle przez tę miłość wycierpię, i że tyle zyskam.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromumorusana umorusana viaszyszaak szyszaak

December 05 2013

404nolove
0924 f236 390
Reposted fromretaliate retaliate viakarrlajn karrlajn
404nolove
Chcę, żebyś był ze mnie dumny. Żebyś w każdej sekundzie swojego życia myślał 'Jestem szczęśliwy, że Ją mam'.
— @galawaygirl
Reposted fromgalawaygirl galawaygirl viadonoteat donoteat

December 01 2013

404nolove
2357 d285 390
Reposted fromdreamadream dreamadream viaelenarin elenarin

October 27 2013

404nolove
A kiedy wreszcie już stanę z Tobą twarzą w twarz powiem Ci jak było tu Ciebie brak. 
— powiempowiem
Reposted fromegoisttka egoisttka viamems mems
404nolove
Ja zawsze radzę nowożeńcom: kłóćcie się ile chcecie, niech latają talerze, ale nigdy nie kończcie dnia bez zgody.
— papież Franciszek, mistrz !
404nolove
szepnij mi do ucha , że jestem tą , na którą czekałeś
— 00wildstrawberry
Reposted fromstrawberrry strawberrry vialaj laj
404nolove
0547 2e07 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed vialaj laj
404nolove

-A ładna ona chociaż ?

-Śliczna

-A dobra w łóżku ?

-Nie wiem ale cudownie wygląda gdy śpi.

— z kumplem
Reposted fromsadstory sadstory vialaj laj
4276 fd3c 390
Reposted fromnameherhope nameherhope viaRedPenny RedPenny
404nolove

October 16 2013

404nolove
8674 4b87 390
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaszyszaak szyszaak
404nolove
1590 a9ae 390
Reposted frommrs-cosmos mrs-cosmos viaMrsDarkness MrsDarkness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl